Wsparcie powdrożeniowe

Wsparcie powdrożeniowe to usługa mająca na celu skorygowanie odchyleń od standardowych założeń. Projekty wymagające skomplikowanego i wielozadaniowego obszaru działania, narażone są na większe ryzyko odstępstw od planu. Dlatego wsparcie tego typu po realizacji projektu ma na celu doprowadzenie danego obszaru, procesu lub funkcji do maksymalnie zbliżonej ideałowi.

Mimo to wiele pomysłów i możliwości powstaje podczas prac projektowych lub wdrożeniowych. Te idee często mogą stanowić o dodatkowej, wcześniej nie zbadanej wartości która z perspektywy klienta może okazać się bardzo cenna. Znając procesy dzięki audytowi oraz wdrażając projekt w życie, takie idee często są znacznie prostsze do zrealizowania bez konieczności uruchamiania całego cyklu projektowego od nowa.

W przypadkach dużych projektów chcemy poprzez to wsparcie zweryfikować faktyczne efekty prac projektowych i zareagować na odchylenia.

Bardzo ważne na etapie samych prac projektowych oraz po ich ukończeniu są pomiary i wskaźniki. Aby odpowiednio zrozumieć procesy zachodzące w przedsiębiorstwach konieczna jest ich parametryzacja, a jeżeli zrobić to w sposób czytelny dostarczymy klientowi otwartą księgę dzięki usłudze: