Nadzór nad realizacją projektów

Mając wykonany audyt oraz kartę projektową, można przejść do realizacji danego przedsięwzięcia. Tutaj zaczyna się największe wyzwanie którym zarządza dedykowany zespół wdrożeniowy. Do tego momentu nasza rola polegała wyłącznie na oszacowaniu potencjału i obszarów do poprawy (audyt), przygotowaniu metody i drogi jego usprawnienia / realizacji (karta projektowa). Jednakże jesteśmy świadomi, że nie każdy projekt łatwo wdrożyć, dlatego na potrzeby klienta zajmiemy się również nadzorem nad realizacją.

Nasz przedstawiciel który opracował kartę projektu osobiście w ustalonym cyklu będzie nadzorował progres realizacji i działań. W ustalone dni i godziny będzie osobiście lub zdalnie weryfikował i aktualizował wraz z zespołem wdrożeniowym postępy prac i przedkładał podsumowania do odpowiednich osób decyzyjnych. Wszelkie plany działań oraz koszty będą bardzo skrupulatnie kontrolowane i profesjonalnie nadzorowane, zapewniając maksymalizację efektów pracy. Wszelkie kompetencje i decyzje pozostają kwestią do uzgodnienia. Jesteśmy gotowi skupić uwagę na śledzeniu progresu, korygowaniu akcji i szybkiego reagowania na zmiany, ale również możemy skupić uwagę na szerszym spektrum. To bardzo elastyczne podejście.

 

Chcemy dzięki tej usłudze dostarczyć klientowi pełen zakres wsparcia. Szukamy rozwiązań których sami chcielibyśmy być klientami, więc mając takiego partnera jak my wykonującego tak kompleksowe działania (audyt, projekt i jego realizacja) pragniemy kompletnie wyręczyć klientów i zapewnić im profesjonalne wdrożenie i osiągnięcie sukcesu. Dlatego w zakresie naszych usług mamy również: