Audyty Logistyczne

Celem audytu logistycznego jest zbadanie obecnego stanu procesów w firmie. Skupiamy uwagę na systemie pracy, metodach, narzędziach, sprzęcie oraz na systemie ERP i jego możliwościach. Koncentrujemy się na tym aby maksymalnie poznać całą strukturę działania oraz odpowiedzialności poszczególnych funkcji w firmie.

Audyt ten zwykle trwa około 2 do 3 pełnych dni roboczych w siedzibie firmy. Czas ten może ulegać zmianie w zależności od skali wyzwania, a w niektórych przypadkach mogą pojawić się dodatkowe sesje indywidualne. 

Metoda pracy podczas takiej wizyty oparta jest na skrypcie w postaci check listy. Ta opracowana jako uniwersalne narzędzie skutecznie moderuje trybem pracy utrzymując porządek działań.

Po zakończonej wizycie w firmie, następują prace nad raportem. Nasz zespół przez kilka następnych dni będzie opracowywał czytelny i bardzo skonkretyzowany raport w którym przedstawione będą najważniejsze obszary do poprawy identyfikowane podczas wizyty. Wnioski oraz konkluzje zawarte w takim raporcie są indywidualnie opracowywane i odnoszą się do standardów rynkowych lub tak zwanych "best practice" w branży.

Należy pamiętać, że sam raport ma na celu skierować uwagę na miejsca sugerowanej poprawy. Jest on bazą do prac na drugą fazą działalności czyli: